تلفن همراه

توسعه در5 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید رمضانی ،ملت ،سعدی ،شهید عرب سرخی و الغدیر  از تاریخ 26 فروردین ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مراکز مخابراتی شهید رمضانی، ملت، سعدی، شهید عرب سرخی و الغدیر از ساعت 24 به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​