تلفن همراه

کابل برگردان درمرکز مخابرات وایین

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات وایین (شهرک شاهد) از تاریخ 28 فروردین ماه  آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات وایین (شهرک شاهد) با پیش شماره های 6520 الی 6532 در محدوده شهرک شاهد، خیابان یاس غربی، گلستان و چمران به مدت 72 ساعت  با اختلال همراه است.  
 

​​