تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 6 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید عاطف، شهید لطیفی و شهید اکبری، شهید رمضانی، شهید اشرفی اصفهانی و شهید خوشقدم از تاریخ 29 فروردین  آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670، 7671، 7767 در محدوده خیابان های 178 غربی، 168 غربی، اتوبان باقری، آهنی امینه به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298 ،2675 ،2691 در محدوده خیابان های لویزان، شاهرضایی، شیان 4 الی 6 و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7796، 7711، 7712، 7778، 7779، 7679 درمحدوده خیابان های شهید طالبی، اسفندانی، رسالت و شهید زارع به مدت72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابراتی شهید رمضانی، شهید اشرفی اصفهانی و شهید خوشقدم از ساعت 24 به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود. 
 
 
 

​​