تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 9 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای شهریار، قرچک، دهوین، چیتگر، شهید کاظمیان، نیکنام ده، شهید بابایی، امامه و قلعه نو خالصه از تاریخ 31 فروردین ماه آغاز  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای شهریار با پیش شماره های 6522، 6524 الی 6529 در محدوده بلوار رسول اکرم خیابان طوقانی، کمربندی امیرکبیر، درختی، رزاق پور به مدت 72 ساعت و در مراکز مخابرات قرچک، دهوین، چیتگر، شهید کاظمیان، نیکنام ده، شهید بابایی، امامه و قلعه نو خالصه از ساعت 24 به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​