فناوری اطلاعات

بانک‌ها مجاز به صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی شدند

منبع: پیوست
 
 
اجازه صدور کارت بانکی ریالی برای اتباع خارجی تا سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی صادر شد.
 
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی کشور به آنها اجازه داد تا برای اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی از سوی نیروی انتظامی کارت بانکی صادر کنند. طبق این ابلاغیه شبکه بانکی کشور برای اتباع خارجی فقط می‌تواند یک کارت بانکی با تاریخ اعتبار محدود صادر کنند.
 
تا کنون طبق دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری صدور کارت الکترونیکی بانکی به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره از سوی نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت‌دار صادره از سوی وزارت کشور ممنوع بود.
 
در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، دولت مکلف شده بود تا سازوکار ارائه خدمات الکترونیکی به اتباع خارجی را تعیین کند. طبق ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی « اشخاص مشمول این قانون صرفاً به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود.»
 
هر چند از زمان تصویب و ابلاغ این قانون بیش از یک سال می گذرد؛ اما هنوز این دستورالعمل از سوی دولت نهایی و ابلاغ نشده، از همین رو بانک مرکزی دستورالعملی را برای ارائه خدمات الکترونیکی به اتباع خارجی در این دوره را به صورت موقت به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

​​