تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 5 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید تندگویان، شهید قندی اسلامشهر، شهید توکلی، شهید مدنی و توحید از تاریخ دوم اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 2630 الی 2632، 2614، 2624 در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات شهید قندی اسلامشهر با پیش شماره های 5611 الی 5615 در محدوده خیابان های مبعث، فاطمه الزهرا، امام حسن عسکری و ریل راه آهن به مدت 72 ساعت و در مراکز مخابراتی شهید توکلی، شهید مدنی و توحید از ساعت 24 به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​