تلفن همراه

شرایط واگذاری باند فرکانسی 2300 مگاهرتز برای ارایه حداقل سرعت 100 مگابیت اینترنت تصویب شد

ICTna.ir – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف توسعه خدمات باندپهن در کشور و ارایه حداقل سرعت 100 مگابیت اینترنت پرسرعت، شرایط و ضوابط واگذاری باند فرکانسی 2300 مگاهرتز را تصویب کرد.
 
spectrum-chart.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این مصوبه برای پاسخ به تقاضای روزافزون ظرفیت انتقال داده و اینترنت در شبکه‌های سیار در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا و نیز تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات به ویژه امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت صد مگابیت بر ثانیه در کشور به موازات توسعه کیفی خدمات باندپهن و تقویت فضای رقابتی و استفاده بهینه از منابع محدود ظیف فرکانسی تصویب شده است.
 
براساس این مصوبه، اپراتورهایی که می‌توانند در این مزایده شرکت کنند شامل شرکت مخابرات ایران (شبکه ارتباطات رادیویی سیار)، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت خدمات ارتباطی رایتل هستند.
 
فرکانس قابل واگذاری
مزایده‌گرانی که طبق شرایط این مصوبه، تقاضای شرکت در مزایده طیف فرکانسی را دارند، می‌توانند در دو گروه اول و دوم (گروه اول با سهم بازار 25 درصدی از تعداد مشترکان پهن باند فعال همراه و گروه دوم با سهم بازار کمتر از 25 درصد) باشند.
 
باند فرکانسی 2380-2300 مگاهرتز با حداکثر پهنای باند 80 مگاهرتز در حداکثر سه تکه از طریق مزایده قابل واگذاری است و برنده مزایده مجاز است از تکه باند فرکانسی واگذار شده فقط برای ارایه خدمات موضوع پروانه خود به صورت عمده فروشی و یا خرده فروشی و صرفا با شیوه تزویج تقسیم زمانی (TDD) بهره‌برداری کند.
 
Chart1.PNG
پس از تعیین ترکیب فرکانسی منتخب در مزایده و انجام اقدامات لازم از سوی برندگان مزایده، تکه باندهای فرکانسی مشخص شده برای هر برنده و تعهدات مربوط، به پروانه‌ها الحاق می‌شوند و در صورت هرگونه تمدید، تجدید و یا تغییر در شرایط پروانه و یا صدور الحاقیه به نحوی که دارنده پروانه محدود یا مقید به شرایط خاصی در ارایه خدمات شود، بهره‌برداری از فرکانس واگذار شده نیز تابع شرایط مربوط خواهد بود.
 
از آنجا که واگذاری کلیه تکه‌باندهای فرکانسی جدول یک با شیوه TDD خواهد بود، هیچ‌گونه باند محافظی بین تکه باندهای واگذار شده و باندهای فرکانسی مجاور منظور نخواهد شد.
 
دارندگان پروانه متعهد به عدم ایجاد تداخل مضر بر باندهای فرکانسی FDD و TDD مجاور هستند. باندهای فرکانسی مجاور نیز نباید هیچ‌گونه تداخل مضری روی باندهای فرکانسی واگذاری براساس این مصوبه داشته باشند.
 
مراحل واگذاری فرکانس
برای واگذار فرکانس و واجدین شرایط دریافت آن نیز تعیین شده است که فرکانس به شیوه مزایده واگذار خواهد شد و سازمان تنظیم مقررات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند.
 
پس از اعلام رگولاتوری، دارنده پروانه متقاضی مکلف است در مهلت مقرر برای خرید اسناد مزایده و ارایه پیشنهاد در چارچوب ماده 5 اقدام کند.
 
به منظور افزایش ظرفیت شبکه دارندگان پروانه‌ای که با افزایش ترافیک و کمبود ظرفیت برای پاسخ به نیاز مشترکان مواجه هستند، متقاضیان گروه اول مجاز خواهند بود تا با شرایط این مصوبه از جمله تکه باندهای قابل واگذاری در جدول یک، نسبت به درخواست 20 مگاهرتز، 30 مگاهرتز یا 40 مگاهرتز اقدام کنند و متقاضی گروه 2 صرفا می‌تواند نسبت به ارایه تقاضا برای تکه‌باند 20 مگاهرتز اقدام کند.
 
مبلغ پایه مزایده
مبلغ پایه حق واگذاری برای هر تکه‌باند فرکانسی 10 مگاهرتزی در مزایده، دو هزار میلیارد ریال تعیین شده است و برندگان مزایده باید مبلغ تعیین شده در مزایده را قبل از ابلاغ الحاقیه موضوع بند 2 ماده 2 و حداکثر تا 20 روز از تاریخ اعلام رگولاتوری به حساب درآمدهای متمرکز سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند و عدم پرداخت مبلغ فوق در مهلت مقرر توسط هر یک از برندگان باعث حذف آن مزایده‌گر از مزایده و ضبط تضمین شرکت در مزایده می‌شود.
 
Chart2.PNG
در صورت تخلف مزایده‌گر یا برنده مزایده از هر یک از مفاد اسناد مزایده از قبیل واریز مبلغ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حق و اختیار خواهد داشت راسا و بدون هرگونه تشریفات قانونی برای ضبط تضمین شرکت در مزایده اقدام کند.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر 10 مگاهرتز را 200 میلیارد ریال تعیین کرده است.
 
ساز و کار پیشنهاد قیمت و تعیین برندگان مزایده
خریداران اسناد مزایده مکلف هستند تا در مواعد مقرر، نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مزایده در چارچوب اعلامی سازمان اقدام کنند و ارایه پیشنهاد قیمت خارج از چارچوب اعلامی سازمان و یا عدم ارایه تضمین شرکت در مزایده، به منزله انصراف از شرکت در مزایده تلقی خواهد شد.
 
همچنین در صورتی که هر سه مزایده‌گر پیشنهاد ارایه کرده باشند، واگذاری به صورت سه تکه باند فرکانسی براساس یکی از ترکیب‌های حالت B جدول یک صورت می‌پذیرید و در صورتی که فقط دو مزایده‌گر از گروه اول پیشنهاد ارایه کرده باشند، واگذاری تکه باندهای فرکانسی براساس یکی از ترکیب‌های حالت A جدول یک خواهد بود.
 
در صورتی که دو مزایده‌گر یکی از گروه اول و دیگری از گروه دوم پیشنهاد ارایه کرده باشند، سازمان دو تکه‌باند مجاور یکدیگر را با یکی از ترکیب‌های حالت B جدول یک به دو مزایده‌گر واگذار می‌کند.
 
در صورتی که فقط یک مزایده‌گر پیشنهاد ارایه کرده باشد، یک تکه‌باند از ابتدا یا انتهای باند به مزایده‌گر واگذار می‌شود. در این حالت برای تعیین قیمت برنده فقط ترکیب‌هایی که در آن مزایده‌گر برای ابتدا یا انتهای باند پیشنهاد داده است، ملاک عمل خواهد بود.
 
پس از بازگشایی پاکات، قیمت پیشنهادی هر مزایده‌گر برای هر تکه‌باند براساس ترکیب‌های اعلام شده توسط سازمان با قیمت پیشنهادی مزایده‌گران دیگر در تکه‌باندهای کناری در آن ترکیب با یکدیگر جمع می‌شود. ترکیبی که حاصل جمع قیمت پیشنهادی مزایده‌گران بالاترین مبلغ باشد به عنوان ترکیب منتخب اعلام و مکان تکه باندهای هر مزایده‌گر براساس آن تعیین می‌شود.
 
در صورتی که حاصل جمع قیمت‌های پیشنهادی برای دو یا چند ترکیب از ترکیب‌های اعلامی سازمان یکسان شود، سازمان موضوع را با مهلتی سه روزه به مزایده‌گران مربوط اعلام می‌کند تا نسبت به انتخاب ترکیب توافق شده از بین ترکیب‌های با نتایج قیمتی یکسان موضوع این بند اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر توافقی بین آنها صورت نگیرد، سازمان ترکیب متتخب را از طریق قرعه انتخاب و اعلام می‌کند.
 
در صورتی که یک مزایده‌گر برای یک تکه باند در یک ترکیب، اعلام قیکت نکند یا قیمتی کمتر از قیمت پایه اعلام کند یا پیشنهادی برای آن تکه باند وجود نداشته باشند، در محاسبه و جمع‌بندی نتایج مزایده در ترکیب مربوط، قیمت پایه در نظر گرفته می‌شود.
 
تعهدات دارنده پروانه
دارنده پروانه موظف است تا 30 درصد ظرفیت شبکه ایجاد شده خود در باند فرکانسی 2300 را در صورت وجود درخواست از سوی دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به صورت عمده‌فروشی در اختیار آنها قرار دهد، این تعهد بر مبنای ترافیک دیتا ارزیابی شده و حداقل آن به ازای هر 10 مگاهرتز طیف دریافتی براساس جدول 3 است:
 
Chart3.PNG
سازمان می‌تواند دارنده پروانه را در قبال تعهد انجام نشده از جدول شماره 3 در هر روز، تا سه برابر نرخ موثر دیتا جریمه کند و در صورتی که پس از دو سال از تاریح ابلاغ الحاقیه، دارنده پروانه نسبت به بکارگیری فرکانس واگذار شده موضوع این مصوبه در حداقل 50 درصد سایت‌های پهن‌باند خود اقدام نکرده باشد، سازمان می‌تواند نسبت به لغو الحاقیه و واگذاری فرکانس به غیر، در نواحی استفاده نشده اقدام کند.
 
انتفاع منافع طیف فرکانسی موضوع این مصوبه توسط دارنده پروانه به استناد مصوبه شماره 245 به دیگر دارندگان پروانه ممنوع است.
 
اعتبار 10 ساله 
دارنده پروانه موظف است مبلغ حق استفاده از فرکانس را براساس مصوبه 107 کمیسیون و اصلاحات بعدی آن پرداخت کند و در صورت که به تشخیص سازمان نیاز به جابجایی باند فرکانسی باشد، دارنده پروانه موظف به رعایت آن است و هرگونه قوانین و مقررات جدید، از جمله مقرراتی که توسط کمیسیون به منظور انجام وظایق قانونی به تصویب می‌رسد، برای مزایده‌گران و دارندگان پروانه لازم‌الاجرا است.
 
واگذاری فرکانس از طریق این مقررات به دارندگان پروانه، هیچ‌گونه الزامی را برای عدم واگذاری فرکانس‌های مشابه و یا فرکانس‌هایی که به هر دلیل واگذار نشده‌اند توسط سازمان به دیگر متقاضیان ایجاد نمی‌کند و بدیهی است سازمان در واگذاری فرکانس کماکان مطابق روابط معمول اقدام خواهد کرد.
 
مدت زمان واگذاری تکه‌باندهای فرکانسی به دارندگان پروانه برنده در این مزایده 10 سال است و پس از گذشت این مدت زمان و در صورت اعتبار پروانه‌ها، شرایط مالی بهره‌برداری از تکه‌باندهای فرکانسی واگذار شده، براساس نظر کمیسیون تعیین خواهد شد.

​​