بازار سرمایه

درآمد 436 میلیارد تومانی مخابرات در فروردین ماه

ICTna.ir – مجموع درآمد شرکت مخابرات ایران در فروردین ماه سال 1400 به 436 میلیارد و شش میلیون تومان رسید.
 
Thumbnail image for TCI.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بیشترین درآمد این شرکت از محل ارایه خدمات اینترنتی با رقم 284 میلیارد و 20 میلیون تومان بوده است که تقریبا دو سوم درآمدهای به دست آمده را تشکیل می‌دهد.
 
درآمدهای حاصل از ارایه خدمات مخابراتی با کاهشی قابل توجه به 111 میلیارد و 845 میلیون تومان رسیده و از محل حق استفاده از خدمات مخابراتی نیز درآمد شرکت مخابرات ایران به 31 میلیارد و 56 میلیون تومان رسیده است.
 
شرکت مخابرات از محل ارایه سایر خدمات ارتباطی به متقاضیان و مشتریان خود نیز توانسته 9 میلیارد و 85 میلیون تومان درآمد به دست آورد.

​​