تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 3 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری، شهید آیت و آیت ا.. ایروانی از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7711، 7712، 7796، 7778، 7779، 7679 در محدوده خیابان های 208، 202، 131، بلوار پروین و در مرکز مخابرات شهید آیت با پیش شماره های 7703، 7725، 7726، 7728، 7769، 7781 الی 7784، 7799 در محدوده خیابان های گلبرگ، اثنی عشری، کرمان جنوبی، اتوبان امام علی و در مرکز مخابرات آیت ا.. ایروانی با پیش شماره های 5524 الی 5527 در محدوده بزرگراه آیت ا.. سعیدی، بلوار جمهوری اسلامی، سید الشهدا و سدید به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​