تلفن همراه

شرکت مخابرات ایران در روز جهانی کارگر تعطیل است

شرکت مخابرات ایران، روز شنبه، 11 اردیبهشت، مصادف با اول ماه می، روز جهانی کارگر، تعطیل است.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به منظور ارج نهادن به جایگاه رفیع کارگر، همانند سال های قبل، روز شنبه، 11 اردیبهشت ماه 1400 که مصادف است با اول ماه می، روز جهانی کارگر، مجموعه شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه، تعطیل هستند.
 
بر اساس این خبر، با تبعیت از ماده 63 قانون کار، شرکت مخابرات ایران شنبه ۱۱ اردیبهشت مصادف با  روز جهانی کارگر تعطیل است.
 
گفتنی ست، کارکنان مراکز شیفتی و خدمت رسان به مردم، کماکان در این روز مشغول به خدمت هستند.
 

​​