تلفن همراه

دستیابی اپراتورهای دانمارکی به طیف ۵G اضافی

منبع: هفته ایران دیجیتال
رگولاتوری دانمارک نتایج مزایده خود را برای حراج باندهای فرکانسی ۱۵۰۰ مگاهرتز، ۲۱۰۰ مگاهرتز، ۲۳۰۰ مگاهرتز، ۳٫۵ گیگاهرتز و ۲۶ گیگاهرتز که در ۱۱ مارچ آغاز شده‌ بود، را اعلام نمود. کل درآمد حاصل از حراج DKK 2.076 billion (معادل USD336million) بود که در مجموع ۹۰ مگاهرتز در باند ۱۵۰۰ مگاهرتز، ۱۲۰ مگاهرتز در باند ۲۱۰۰ مگاهرتز، ۴۰ مگاهرتز در باند ۲۳۰۰ مگاهرتز، ۳۹۰ مگاهرتز در باند ۳٫۵ گیگاهرتز، ۲۸۵۰ مگاهرتز در باند ۲۶ گیگاهرتز توسط اپراتورها خریداری شد.
 
 در این مزایده، Hi3G دانمارک ۲۰ × ۲ مگاهرتز در باند فرکانس ۲۱۰۰ مگاهرتز، ۱۲۰ × ۱ مگاهرتز در باند ۳٫۵ گیگاهرتز و ۱۰۰۰ × ۱ مگاهرتز در باند ۲۶ گیگاهرتز برای مجموع کل DKK540.525 million  معادل USD87.4 million برنده شد.
 
شرکت TDC Net موفق گردید ۴۵ × ۱ مگاهرتز در باند ۱۵۰۰ مگاهرتز، ۲۰ × ۲ مگاهرتز در باند ۲۱۰۰ مگاهرتز، ۴۰ × ۱ مگاهرتز در باند ۲۳۰۰ مگاهرتز ، ۱۳۰ × ۱ مگاهرتز در باند ۳٫۵ گیگاهرتز و ۱۲۵۰ × ۱ مگاهرتز در باند ۲۶ گیگاهرتز برای کل DKK794.685 million برنده شود.
 
TT-Netvaerket (سرمایه‌گذاری مشترک Telenor/Telia) موافقت کرد که برای طیف زیر مبلغ DKK740.976 million بپردازد:
 
 45 × ۱ مگاهرتز در باند ۱۵۰۰ مگاهرتز ، ۲۰ × ۲ مگاهرتز در باند ۲۱۰۰ مگاهرتز ، ۱۴۰ × ۱ مگاهرتز در باند ۳٫۵ گیگاهرتز و ۶۰۰ × ۱ مگاهرتز در باند ۲۶ گیگاهرتز.
 
نتیجه آن را در جدول زیر به صورت خلاصه مشاهده می‌کنید.
 
جدول.png
 
رگواتور بیان کرد که این سه برنده در مجموع ۱۲۲ منطقه‌ای را پوشش می دهند که پوشش ضعیف وجود دارد. که در این میان Hi3G و TT-Netvaerket هر کدام ۴۱ منطقه و TDC Net ۴۰ منطقه را پوشش می‌دهد.
 
در مورد باند ۳٫۵ گیگاهرتز ، کلیه برندگان و دارندگان مجوز باید ۶۰٪ از جمعیت را با استفاده از این باند تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ و ۷۵٪ تا دسامبر ۲۰۲۵ پوشش دهند.

​​