تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی نهری و تهرانسر از تاریخ 15 اردیبهشت ماه  آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات نهری با پیش شماره های 8807 الی 8809، 8836 الی 8838، 8856 الی 8859 ،8612 در محدوده بلوار دریا، خیابان توحید 5 ، انتهای خیابان توحید، خیابان رامشه به مدت 72 ساعت و در مرکز مخابرات تهرانسر از ساعت 24 به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​