تلفن همراه

فراخوان دریافت آثار با موضوع مانع زدایی و پشتیبانی از صنعت ICT

فراخوان دریافت آثار و مقاله با موضوع مانع زدایی و پشتیبانی صنعت ICT به منظور هم افزایی بیشتر بین فعالین این صنعت و دریافت نظرات از سوی جامعه کارشناسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف یافتن و اجرای بهترین روش ها در مانع زدایی و پشتیبانی از صنعت ارتباطات، از طرف شرکت مخابرات ایران برگزار می شود.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، با توجه به فرارسیدن هفته جهانی ارتباطات، شرکت مخابرات ایران با برگزاری این فراخوان در نظر دارد بهترین آثار در مورد روش های مانع زدایی و پیشرفت صنعت ICT و همچنین راهکارهای پشتیبانی از صنعت ارتباطات با استفاده از بهترین روش های ممکن را از مخاطبان مختلف شامل کارکنان، مشتریان و کارشناسان این حوزه دریافت کرده و با استفاده از آن، در تقویت پشتیبانی از صنعت مخابرات و راهکارهای غلبه بر چالش های موجود، بهترین فرایندها را به مرحله اجرا بگذارد.
 
بر اساس این گزارش، مخاطبان می توانند آثار و مقاله های خود را در مورد موضوع مانع زدایی و پشتیبانی از صنعت ICT از تاریخ 27 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی ارتباطات تا 27 خردادماه سال جاری به مدت یک ماه ، به نشانی info@tci.ir ، ارسال و در این فراخوان که به منظور یافتن بهترین راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از صنعت مخابرات و ارتباطات است، شرکت کنند.
 
گفتنی است به برترین آثار فرستاده شده در این فراخوان که راهکارهای عملی در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از صنعت ICT را مطرح کرده و در مسیر تقویت تولید داخل و حمایت از صنعت پیشران ارتباطات و فناوری اطلاعات موثر باشند، جوایزی ارزنده تعلق می گیرد.
 
 

​​