تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید فرداسدی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید فرداسدی از تاریخ 22 اردیبهشت ماه  آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609، 6615، 6619 در محدوده خیابان های دکتر هوشیار، صاحب الزمان و طوس به مدت یک هفته با اختلال همراه است.
 

​​