ابراهیم رئیسی از راه اندازی 30 سامانه الکترونیکی دیگر قوه قضاییه تا پایان سال خبر داد

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از اجزا مهم تحول قضایی در دوره جدید را فناوری پایه بودن این طرح است و همانگونه که در یکسال گذشته 30 سامانه الکترونیکی راه اندازی شده، همین تعداد سامانه الکترونیک هم تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.
 
به گزارش واحد خبر «مافا» قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه (دوشنبه 20 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه، ماه رمضان را فرصتی برای تعالی انسان دانست و گفت: ماه رمضان بستری برای توجه به حضرت حق و توجه به دیگران در پرتو این خداخواهی است که در تمام آموخته های رمضانی و عید فطر موج می زند و وداع با این ماه پر فضیلت برای مومنان و کسانی که حقیقت آن را درک کردند دشوار است.  
 
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحول قضایی در بستر گام دوم  اشاره کرد و مهم‎ترین اقدام برای تحقق تحول را رفع نواقص و معایب در انجام وظایف و مأموریت های یک سازمان اداری دانست.
 
قوه قضاییه گفت: تحول در یک سازمان اداری یا یک بخش اجتناب‎ناپذیر است و اگر همه عناصر یک سازمان باید با نگاه تحولگرایانه کار نکنند، آن سازمان دچار رکود و ایستایی می شود.
 
آیت الله رئیسی تصریح کرد: برای یک سازمان پویا، ایستایی و توقف و درجازدن خطرناک است و باید همواره در مسیر تحول و رشد و پویایی حرکت کند و رفع نواقص را در دستور کارش قرار دهد و یک روز را هم بدون نگاه تحولی پشت سر نگذارد.
 
طرح تحول در قوه قضاییه فناوری پایه است و علاوه بر 30 سامانه الکتروینک راه اندازی شده، همین تعداد تا پایان سال راه اندازی خواهد شد
 
رئیس دستگاه قضا یکی از اجزا مهم تحول قضایی در دوره جدید را فناوری پایه بودن این طرح دانست و با تقدیر از عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راه اندازی 30 سامانه الکترونیکی در یک سال گذشته گفت: طبق برنامه همین تعداد سامانه الکترونیک هم تا پایان سال راه اندازی خواهد شد که گام مهمی در ایجاد تحول در قوه قضائیه است. 
 
در اجرای طرح کاداستر، در یکسال به اندازه 40 سال اقدام صورت گرفت؛ با تامین اعتباری که برای این طرح شد، طرح کاداستر تا پایان سال سر و سامان خواهد یافت
 
آیت الله رئیسی اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) را از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضا در دوره تحول خواند و اظهار داشت: مسأله کاداستر همواره در کشور ما به عنوان یک موضوع مهم مطرح بوده اما در سال گذشته 4 برابر دهه‎های گذشته در این خصوص کار شده است.
 
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش های واصله در خصوص اجرای طرح کاداستر در استان ها، خاطر نشان کرد: عملکرد خوب همکاران سازمان ثبت به ما نوید می دهد با همتی که دارند و با تامین اعتبار صورت گرفته در سال جاری، می توان عقب ماندگی ها را جبران کرد و تا پایان امسال این کار به سرانجام برسد. 
 
آیت الله رئیسی کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی به دلیل فعال تر شدن حوزه پیشگیری را از دیگر دستاوردهای دستگاه قضا در دوره تحول عنوان کرد و گفت: توجه به پیشگیری از جرم همکاری دولت را می طلبد و همه باید خود را موظف به همکاری با دستگاه قضایی در این زمینه بدانند تا روز به روز نرخ جرم کاهش یابد.
 
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «هیچ بخشی را در کشور نمی شناسیم که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد»، متذکر شد: تمام تصمیمات و اقدامات مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه های اقتصادی و اجتماعی باید معطوف به کاهش ناهنجاری های اقتصادی و آسیب های اجتماعی باشد.
 
آیت الله رئیسی گفت: شرط موفقیت در تحول این است که مسئولان و مدیران عالی در اجرای طرح های تحولی مباشرت کنند و هر جا تحول ایجاد شد، در گرو نقش آفرینی همه عناصر از مدیران عالی تا سایر ارکان و اجزای آن مجموعه بوده است.
 
رئیس دستگاه قضا با بیان این که همه لوازم اجرای عدالت در اختیار دستگاه قضایی نیست و سایر اجزای حاکمیت هم در آن نقش دارند، تصریح کرد: قوه قضاییه نماد اجرای عدالت است و نتیجه طرح های تحولی در این دستگاه باید موجب اجرای عدالت در جامعه و احساس اجرای عدالت از سوی مردم شود.
 
 

​​