تلفن همراه

7 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید اکبری، آیت ا.. کاشانی، شهید عاطف، شهید باهنر اسلامشهر، شهید مفتح، شهید بهشتی و شهید رجایی از تاریخ سوم خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7711، 7712، 7796، 7778، 7779، 7679 درمحدوده خیابان های 244، استخر، 242، بختیاری به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات آیت ا.. کاشانی با پیش شماره های 4400 الی 4409، 4495 الی 4497 در محدوده خیابان های فهیمی، بلوار کاشانی، مهران، ابوذر و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670، 7671، 7776 در محدوده خیابان های 144 غربی، 113، صادقی، گلبرگ، رشید و در مرکز مخابرات شهید باهنر اسلامشهر با پیش شماره های 5646، 5647، 5649، 5697 در محدوده جاده ساوه، بزرگراه غدیر، بلوار برنده سیفی، بزرگراه کمربندی دوم تهران به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​