تلفن همراه

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آزادگان، امامت، شهید بهشتی، شهید مفتح، شهید رجایی از تاریخ 4 خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های 8850 الی 8854، 8873 الی 8876، 8817، 8849، 8602، 8603 در محدوده خیابان های سهروردی شمالی، بهشتی و در مرکز مخابرات امامت با پیش شماره های  7740 الی 7743، 7746 الی 7748، 7715 الی 7717، 7798 در محدوده خیابان های 21‏/1 ،اول نیروی هوایی، پیروزی، دوم نیروی هوایی به مدت 72 ساعت و در مراکز مخابرات شهید بهشتی، شهید مفتح و شهید رجایی از ساعت 24 به مدت 6 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​