تلفن همراه

حذف پاسخگویی به مشتریان همراه اول در مرکز مخابرات شهید لطیفی

فعالیت مرکز مخابرات شهید لطیفی در استان تهران در خصوص انجام خدمات امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار از تاریخ هشتم خرداد ماه متوقف می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، تمامی فعالیت های مربوط به پاسخگویی مشتریان و ارائه خدمات همراه اول در مرکز مخابرات شهید لطیفی از تاریخ هشتم خرداد ماه حذف و به دفاتر پیشخوان دولت و مراکز مخابراتی منتخب منتقل می شود.
 
شایان ذکر است مشتریان می توانند جهت دریافت خدمات همراه اول به مراکز و دفاتر پیشخوان درج شده در جدول ذیل مراجعه نمایند.
 

​​