تلفن همراه

مدیرمخابرات تهران عضو کمیته زیرساخت ارتباطی انتخابات 1400 شد

ملک جعفریان مدیرمخابرات منطقه تهران بعنوان عضو کمیته زیرساخت ارتباطی انتخابات 28 خرداد 1400 منصوب شد.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، در این حکم که از سوی مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران صادر شده است بااشاره به اینکه انتخابات 28 خرداد1400 بربستر شبکه همراه اول برگزار می شود ،ضمن آرزوی موفقیت ،  خطاب به ملک جعفریان آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو کمیته زیرساخت ارتباطی انتخابات منصوب می شوید.
 

​​