تلفن همراه

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کرمی، ابوذر، شهید رمضانی، دولت آباد جنوبی و شهید منتظری از تاریخ پنجم خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کرمی با پیش شماره های 6629 الی 6632، 6620 الی 6624، 6613، 6614 در محدوده خیابان های طالقانی، قاسمی، موسویها، آقایی جنوبی و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های 6660 الی 6669، 6610، 6581، 6628، 6639، 6583 در محدوده خیابان های زرند، یادگار، تختی، رضا درجزینی به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.
 
بر اساس این گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشریان در مراکز شهید رمضانی، دولت آباد جنوبی و شهید منتظری از ساعت یک بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​