تلفن همراه

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات دانشگاه از تاریخ 6 خرداد ماه و در مراکز مخابراتی شهید بهشتی، شهید مفتح و شهید رجایی از تاریخ 7 خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات دانشگاه با پیش شماره های 6640، 6641، 6617، 6634، 6695 الی 6698، 6645 درمحدوده ضلع جنوبی امام خمینی، میدان حسن آباد، ابوسعید، وحدت اسلامی، ولی عصر به مدت 72 ساعت و در مراکز مخابرات شهید بهشتی، شهید مفتح و شهید رجایی از ساعت 24 به مدت 6 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​