تلفن همراه

مرکز مخابرات ابوذر توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات ابوذر از تاریخ نهم خردادماه آغاز  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های 6660 الی 6669، 6628، 6639، 6610، 6615، 6619، 6581، 6583 در محدوده خیابان های 45 متری زند، نظافتی غربی، اسماعیلی، امام زمان به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​