تلفن همراه

الزامات صیانت محتوایی خدمات پیامک انبوه در ایام انتخابات تصویب شد

کارگروه خدمات پیامکی ارزش افزوده و  پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، الزامات صیانت محتوایی خدمات پیامک انبوه در ایام انتخابات را تصویب کرد.
 
election 1400.jpg
روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد: با توجه به حساسیت های موجود در حوزه تبلیغات پیامک‌های انبوه، کار گروه در جلسه سی و یکم خود موضوع الزامات صیانت محتوایی خدمات پیامک انبوه در ایام انتخابات را در دستور کار قرار داد و طی آن الزامات مذکور را با هدف پیشگیری از بروز جرایم مختلف و همچنین حمایت از کاندیداهای محترم در ۶ بند تصویب و جهت اجرا به وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط  ابلاغ کرد.
در این مصوبه آمده است:
 
1. فهرست مواردی از تخلفات تبلیغاتی و نیز مصادیق محتوای مجرمانه در حوزه انتخابات که زمینه بروز آنها در بستر پیامک های انبوه تبلیغاتی وجود دارد، با همکاری وزارت کشور و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین و جهت ابلاغ به شرکت های پیام رسان، به دبیرخانه کارگروه ارسال شود. شرکت های پیام رسان نیز موظفند این فهرست را به پیام پردازان طرف قرارداد ابلاغ کنند.
 
2. وزارت کشور موظف است تدابیری را اتخاذ نماید که کاندیداهای ریاست جمهوری خطوط پیامکی ویژه تبلیغات شان را اعلام و نسبت به دریافت سرویس MASK (درج نام به جای شماره) برای آن خطوط در مدت زمان تبلیغات اقدام نمایند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگی لازم برای اجرای این مهم با قید فوریت توسط اپراتورها را انجام دهد.
 
3. پیام رسان ها موظفند نسبت به پایش و پیشگیری از ارسال پیامک های حاوی کلیدواژه های غیرمجاز توسط کاندیداهای ریاست جمهوری که از سوی وزارت کشور ابلاغ می شود، اقدام کنند.
 
4. جهت تشویق کاندیداها مبنی بر استفاده از بستر پیامک جهت تبلیغات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بصورت توصیه ای امکان تخفیف جهت سرویس ماسک و هزینه پیامک را از اپراتورها پیگیری کند.
 
5. شرکتهای پیام رسان موظفند تدابیر لازم برای پیشگیری از ارسال پیامک های تبلیغات انتخاباتی از خطوط پیامک خدماتی، اتخاذ کنند.
 
6. شرکت‌های پیام رسان موظفند برای احراز هویت پیام پردازان در ایام تبلیغات انتخاباتی تمهیدات سخت گیرانه تری را اعمال کنند.
 
یادآور می‌شود، براساس مصوبه جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی، کارگروهی متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری، وظیفه سیاستگذاری در حوزه پیامک انبوه و ارزش افزوده را بر عهده دارد.
 

​​