لبه تکنولوژی

ساخت آزمایشگاه شناور عمودی در قطب جنوب

منبع: سیناپرس
 
دولت فرانسه قرار است یک آزمایشگاه شناور عمودی را بسازد که در آن از حسگرهایی برای جمع آوری داده ها از اقیانوس جنوبی استفاده خواهد شد.
 
به نقل از دیلی میل، این آزمایشگاه شناور عمودی به نام Polar Pod قرار است از منطقه آفریقای جنوبی به طور افقی به آب های قطب جنوب منتقل شود اما برای شروع فعالیت خود باید به حالت کاملا عمودی قرار گیرد. مخازنی که وزن این شناور را در حالت تعادل نگه داشته و از آب پر می شوند، سازه دوک مانند را ثابت حفظ کرده و مانع از پرتاب شدن آن از آب حتی در شرایط سخت آب و هوایی می شود. 
 
در ساخت این سازه دست ساز از هیچ موتوری استفاده نشده و در عوض با کمک جریان پیراقطبی جنوبگان حمل می شود که یک حلقه آب اقیانوسی در اطراف قطب جنوب است. این سازه به طول 100 متر ساخته شده که حتی بلندتر از مجسمه آزادی در نیویورک است. 
Polar Pod با استفاده از حسگرها برای جمع آوری اطلاعاتی پیرامون میزان جذب کربن، اسیدیته اقیانوس و نیز پویایی امواج، یک دور حول قطب جنوب را طی سه سال، دو مرتبه کامل می کند. ساخت این آزمایشگاه شناور هنوز توسط فرانسه آغاز نشده اما محققان امیدوارند که بین سال 2023 یا 2024 در آب های جنوبگان شناور خواهد شد. 
 
به گزارش سیناپرس، این آزمایشگاه شناور عمودی مانند یک ماهواره در اطراف قطب جنوب عمل کرده و داده هایی را در درازمدت کسب می کند که در اختیار محققان، اقیانوس شناسان، اقلیم شناسان و زیست شناسان قرار خواهد گرفت. 
 
این پلتفرم با 100 متر طول، حدود هزار تن وزن دارد و به گونه ای طراحی شده است که بتواند عظیم ترین امواج اقیانوسی دنیا را هم تحمل کند. این آزمایشگاه شناور به رغم ظاهر بسیار سنگینی که دارد، بسیار باثبات تر از یک کشتی قدیمی روی آب قرار می گیرد. 
هنوز هزینه ای برای انجام این پروژه پیش بینی نشده اما به نظر می رسد حدود 43 مؤسسه علمی از 12 کشور درگیر این پروژه هستند. در هر زمانی، حدود 8 نفر خدمه شامل دو ملوان برای حرکت در کوه های یخ، سه محقق و یک آشپز در Polar Pod حضور خواهند داشت. اما این کارکنان مدام در حال چرخش هستند؛ درست مانند خدمه ایستگاه بین المللی فضایی. 
 
مخزن تعادل در قسمت تحتانی محل زندگی خدمه تعبیه شده و با شناور ماندن روی آب، ثبات کل سازه را برقرار می کند. مخزن انتهایی حدود هزار تن وزن دارد. این آزمایشگاه شناور به میکروفون های زیرآبی به نام «هیدروفون» مجهز خواهد شد که محققان با کمک آنها قادر خواهند بود صدای امواج ساطع شده از موجودات متنوع دریایی را ضبط کنند تا میزان حضور آنها را در منطقه سرشماری کنند. 
 
تولید برق این سازه نیز از طریق توربین های بادی و سلول های فوتوولتائیک تأمین خواهد شد که کم ترین تأثیر را روی محیط زیست به جا می گذارد. اصلی ترین مأموریت این سازه، ظرفیت اقیانوس قطب جنوب در جذب دی اکسید کربن جو است که آب ها را اسیدی تر کرده  حیات دریایی را از بین می برد. 
اقیانوس، حدود یک چهارم CO2 تولید شده توسط انسان را هنگام سوختن سوخت های فسیلی شامل نفت؛ زغال سنگ و گازهای طبیعی به خود جذب می کند. آب های اقیانوس قطب جنوب بزرگ ترین جاذب کربن اقیانوسی در کره زمین است. 

​​