تلفن همراه

توسعه در 2 مرکز مخابراتی تهران

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مراکز مخابراتی شهید مدنی و توحید از تاریخ 20 خرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان مراکز مخابراتی شهید مدنی و توحید با سایر مراکز مخابراتی استان تهران از ساعت 24 به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​