تلفن همراه

مرکز مخابرات مرحوم نهری توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مرحوم نهری از تاریخ اول تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های 8807 الی 8809، 8836 الی 8838، 8856 الی 8859، 8612 در محدوده خیابان های میرمالک، اسلام آباد شمالی و بزرگراه شهید چمران به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​