تلفن همراه

عملیات کابل برگردان در 4 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهرستان قدس، شهید مفتح،  شهید رمضانی و شیخ بهایی از تاریخ 20 تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4606، 4607، 4680 الی 4689 در محدوده هفت جوی، 20 متری مطهری، ایروانی، کشتارگاه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات شهید مفتح، شهید رمضانی و شیخ بهایی از ساعت 1 بامداد به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​