تلفن همراه

توسعه در مرکز مخابرات آزادگان

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات آزادگان از تاریخ 29 تیر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات مهدیه از ساعت 2 بامداد به مدت 2 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​