تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید عرب سرخی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی از تاریخ چهارم مرداد ماه آغاز  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3374 الی 3377، 3337 الی 3339 در محدوده شهرری، اتوبان شهید کریمی، میدان معلم، کوی اسلام و بهشتی، مجتمع صالحین به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​