تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کلانتری و شهید قندی از تاریخ 11 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های 8877 الی 8879، 8864 الی 8867، 8887، 8888، 8885، 8819، 8820، 8608 در محدوده خیابان های بابک مرکزی، آفریقا، مدرس و فرزان شرقی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید قندی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​