تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید محلاتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محلاتی از تاریخ 16 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های 2244 الی 2249، 2219 در محدوده سوهانک، بشارت و شهید احمد ازگلی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​