تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی سیدالشهداء و شهید لطیفی از تاریخ 17 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات سیدالشهداء با پیش شماره های 5570 الی 5579، 5607، 5513، 5514، 5517 در محدوده خیابان های غلامحسین ایروانی، شهید آقا میری، تهمتن، محمود حیدری و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2675، 2691 در محدوده اتوبان بابایی و گلزار به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
 
 

​​