تلفن همراه

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی نبوت، شهید اکبری، شهید یزدانپناه و پیام نور از تاریخ 18 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات نبوت با پیش شماره های 7790 الی 7795 ،7797 در محدوده خیابان های گلبرگ، محقق امین، نکونامیان، مدائن و دردشت و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7679، 7778، 7779، 7711، 7712 ،7796 در محدوده خیابانهای 224، 135، 218 و 137  به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات شهید یزدانپناه و پیام نور از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​