تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید مفتح و صفادشت از تاریخ 19 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره های 2284 الی 2289، 2670 الی 2672، 2664 در محدوده بزرگراه همت، سروستان 6 الی 9، بلوار ابوذر و در مرکز مخابرات صفادشت با پیش شماره 6543 در محدوده این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​