تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کلانتری، رودهن و شهید بابایی از تاریخ 20 مرداد ماه آغاز می شود .
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های 8877 الی 8879، 8864 الی 8867، 8887، 8888، 8850، 8819، 8820، 8608  در محدوده خیابان های اسفندیار، آفریقا، ولی عصر، ناصری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات رودهن و شهید بابایی از ساعت 1 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​