تلفن همراه

تعطیلی ادارات شرکت مخابرات ایران از دوشنبه تا شنبه هفته بعد

پیرو تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران از روز دوشنبه 25 الی شنبه 30 مردادماه 1400 تعطیل اعلام شد.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، پیرو تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا کشور، ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران نیز از روز دوشنبه 25 الی شنبه 30 مردادماه 1400 تعطیل اعلام شد.
 
گفتنی ست، مشاغل خاص و مشاغلی که مستقیماً با ارباب رجوع در ارتباط هستند، با نظر مدیر مربوطه می توانند در محل کار خود به ارایه خدمت بپردازند.
 

​​