تلفن همراه

توسعه در 3 مرکز مخابراتی

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مراکز مخابرات قدس، شهید کاظمیان و شیخ فضل ا.. نوری از تاریخ 26 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات قدس، شهید کاظمیان و شیخ فضل ا.. نوری از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​