تلفن همراه

توسعه در 2 مرکز مخابراتی

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مراکز مخابرات شهید یزدان پناه و پیام نور از تاریخ 27 مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات شهید یزدان پناه و پیام نور از ساعت 1 بامداد به مدت 3 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​