تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید عاطف توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید عاطف از تاریخ دوم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670، 7671، 7776 در محدوده خیابان های 144 غربی، رشید، گلبرگ و کیخسروی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​