تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کلانتری، شهید لطیفی و شهید حق شناس از تاریخ هفتم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های 8877 الی 8879، 8864 الی 8867، 8887، 8888، 8885، 8819، 8820، 8608 در محدوده خیابان های ناصری، نلسون ماندلا، دستگردی، بابک بهرامی و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2675، 2691 در محدوده خیابان شهید شاهرضایی، میدان شهید شاهرضایی، شکوفه، قدیری و در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های 4470 الی 4476 در محدوده خرگوش دره مجتمع الهیه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​