تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید غریبی، شهید بخششی و توحید از تاریخ 10 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره های 2220 الی 2224، 2267 الی 2269، 2239، 2665، 2676، 2642، 2635 در محدوده خیابان بهمن پور به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات شهید بخششی و توحید از ساعت 1 بامداد به مدت 3 ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​