تلفن همراه

5 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید نواب صفوی، شهید محلاتی، شهید تندگویان، شهید حکمت شعار و شهدای شهریار از تاریخ 14 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید نواب صفوی با پیش شماره های 5540 الی 5543، 5564 الی 5568، 5546 در محدوده خیابان های کمالی، غفاری، کارگر جنوبی، چهار راه لشکر، کوچه حسام فخرالسادات به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مراکز مخابرات شهید محلاتی، شهید تندگویان، شهید حکمت شعار از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت و در مرکز مخابرات شهدای شهریار از ساعت 24 به مدت 8 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​