فناوری اطلاعات

ارزش تراکنش‌های شاپرکی در ماه مرداد ۱۴۰۰ کاهش یافت

منبع: پیوست
 
ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیکی در مردادماه نسبت به ماه گذشته ۴/۲۳ درصد کاهش یافت.
 
 براساس گزارش مرداد ماه شاپرک در این ماه سه هزار و ۱۶۱میلیون تراکنش با ارزش پنج هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال در این شبکه انجام شده است که نسبت به ماه قبل کاهشی ۶/۳۶ درصدی در تعداد و ۴/۲۳ درصدی در ارزش ریالی را تجربه کرده است. هرچند که آمار مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ۱۳۹۹ در حدود ۹/۰۹ درصد در تعداد تراکنش و ۱۲/۵۸درصدی در مبلغ رشد کرده است.
 
این کاهش در بحث ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌ها نیز به چشم می‌خورد و هردو این شاخص‌ها در مرداد امسال نسبت به ماه قبل کاهشی ۴/۲۳ درصدی داشته‌اند.
 
در حالی‌که ارزش اسمی تراکنش‌ها در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ رشدی ۱۲/۵۸ درصدی را تجربه کرده، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در همین زمان ۱۸/۸۸ درصد کاهش یافته است. این گزارش رشد ارزش اسمی تراکنش‌ها در قیاس نقطه به نقطه را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر می‌کند.
 
 
مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش‌های شاپرک در مرداد ماه ۱۴۰۰
کاهش متوسط تراکنش هر ابزار
طبق گزارش شاپرک تعداد سه ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل رشد کرده‌اند.
 
در بخش سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها ابزار کارت‌خوان فروشگاهی مانند همیشه در صدر قرار دارد و بیشترین سهم را چه در تعداد و چه در مبلغ به خود اختصاص داده است.
 
براساس این گزارش متوسط تعداد تراکنش هر ابزار شاپرکی در مرداد ماه امسال، ۲۴۷تراکنش است که نسبت به ماه گذشته کاهشی ۶/۵۴ درصدی را تجربه کرده و در این بین بیشترین کاهش تعدادی مربوط به ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده است. این در حالی است که به متوسط مبلغ تراکنش‌های هر ابزار نسبت به ماه قبل ۱/۱۳ میلیون ریال افزوده شده‌است.
 
کاهش خطاهای تراکنش‌ها
براساس گزارش ارائه شده مردادماه شاپرک، در این ماه ۹۲/۳۳ درصد تراکنش‌ها موفق و در ۷/۶۷درصد تراکنش‌ها خطا اتفاق افتاده است.
 
خطاهای تراکنش‌های شاپرکی در پنج گروه خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب‌وکار طبقه بندی می‌شوند که همواره خطای کاربری که ارتباطی به شبکه پرداخت الکترونیکی نداشته و ناشی از عملکرد دارنده کارت مانند کمبود موجودی یا فراموشی رمز است، بیشترین میزان این خطاها را به خود اختصاص می‌دهد.
 
در مرداد ماه سال جاری، تنها تعداد خطای پذیرندگی و صادر کنندگی که خطای شرکت ارائه کننده پرداخت و شبکه شتاب است، به ترتیب۹/۷۱ و ۲۳/۳۸ درصد افزایش یافته‌اند و سایر خطاها به لحاظ تعدادی نسبت به ماه قبل با کاهش مواجه بوده‌اند.
 
 
مقایسه تعداد انواع تراکنش‌ها و خطاها در مرداد ماه ۱۴۰۰نسبت به ماه گذشته
پرداخت الکترونیکی سامان از به پرداخت ملت پیشی گرفت
براساس گزارش ارائه شده توسط شاپرک در بخش شرکت‌های ارائه کننده خدمات، در مرداد ماه «پرداخت الکترونیک سامان» در تعداد تراکنش‌ها از «به پرداخت ملت» پیشی گرفته و با سهم تعدادی ۲۰/۷۱ درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. شرکت «به پرداخت ملت» نیز با در اختیار داشتن ۲۰/۴۳ درصد از سهم تعدادی تراکنش‌ها در رتبه دوم و «پرداخت الکترونیک پارسیان» نیز با سهم تعدادی ۱۸/۹۳ درصدی خود در جایگاه سوم قرار گرفت.
 
 
سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش‌ها در مرداد ماه ۱۴۰۰
اما در بخش سهم مبلغی تراکنش‌ها «به پرداخت ملت» با ۱۹/۶۸ درصد از سهم بازار همچنان در رتبه نخست است و «پرداخت الکترونیک سامان» و «تجارت الکترونیک پارسیان» به ترتیب با ۱۷/۶۵ و ۱۲/۶۲ درصد سهم از مبلغ تراکنش‌ها در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
 
 
طبق این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۰ «پرداخت الکترونیک سامان» با پوشش ۲۰/۷۱ درصد از بازار تراکنش کارت‌خوان‌های فروشگاهی و ۳۵/۳۷ درصد از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی بالاترین سهم را در این دو بازار در اختیار دارد.
 
علاوه براین «تجارت الکترونیک پارسیان» نیز با ۳۴/۱۷ درصد از بازار تراکنش‌های اینترنتی، صدرنشین این بازار است.

​​