تلفن همراه

توسعه در مرکز مخابرات شهید رجایی واوان

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید رجایی واوان از تاریخ 16 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید رجایی واوان از ساعت 24 به مدت 8 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​