تلفن همراه

مرکز مخابرات جماران توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات جماران از تاریخ 17 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2610 الی 2615، 2647، 2645، 2624، 2625، 2280 الی 2283، 2228، 2229 در محدوده خیابان های موحد دانش، گلستان جنوبی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​