تلفن همراه

مرکز مخابرات شهدای شهر قدس توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای شهر قدس از تاریخ 20 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای شهر قدس با پیش شماره های 4606، 4607، 4680 الی 4689 در محدوده بلوار 45 متری انقلاب، جمهوری، صبوری، امامزاده، میدان قدس، چهارراه گلبرگ به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​