تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مراکز مخابرات امام علی (ع) فشم و شهید دستغیب از تاریخ 21 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات امام علی (ع) فشم از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت و در مرکز مخابرات شهید دستغیب از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود .
 
 
 

​​