تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید بهشتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی شهید بهشتی از تاریخ 22 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های 8838 الی 8845، 8847، 8602 در محدوده میدان سبلان، خیابان سبلان، شهید حیدری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​