تلفن همراه

مرکز مخابرات شهید کلانتری توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی شهید کلانتری از تاریخ 26  شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش شماره های 8877 الی 8879، 8864 الی 8867، 8887، 8888، 8885، 8819، 8820، 8608 در محدوده خیابان های خدامی، ونک، کار و تجارت، ولی عصر، میدان ونک و اتوبان کردستان به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​