تلفن همراه

2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مراکز مخابرات امام علی (ع) فشم و توحید از تاریخ 30 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات امام علی (ع) فشم از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت و در مرکز مخابرات توحید از ساعت 1 بامداد به مدت 3 ساعت دچار اختلال می شود .
 

​​